COM TREBALLEM?

Busquem i potenciem una actitud activa i positiva basada en els interessos naturals de cada persona. L’infant és el protagonista del seu propi procés i posem la nostra mirada en els seus punts forts com a punt de partida per treballar els febles.
Com Treballem Lipsi

L’infant és el protagonista, no la seva problemàtica.

Prioritzem preservar l’equilibri entre metodologies ja comprovades científicament i metodologies innovadores per tal d’estimular, treballar, reeducar o rehabilitar des d’una perspectiva de creixement i aprenentatge continu. Proporcionem eines per l’autonomia i millora de l’autoestima.

Busquem activitats de dificultat mitjana que permetin, un cop assolides, incrementar el benestar i confiança de l’infant gràcies a l’èxit del seu treball personal. Evitem així la frustració i aconseguim que, de forma gradual, s’adhereixi al tractament i guanyi motivació per superar-se.

Com Treballem Lipsi 2

SENSE MOTIVACIÓ I REPTE NO HI HA CREIXEMENT

Fugim d’activitats repetitives i fomentem el treball lliure i autònom de l’infant millorant així la seva autoestima.
El que ens motiva i ens diverteix és allò que sabem fer. El sentit de l’humor és indispensable en tot tractament.

El joc és una eina terapèutica molt potent per apropar-nos i treballar amb els infants des d’una actitud lúdica facilitant el desenvolupament de tot el seu potencial. Utilitzem materials didàctics variats, intuïtius, originals i manipulables per part dels infants i mesurem l’ús de materials digitals.

Es valorarà la persona en una primera visita d’exploració a partir de la qual ens permetrà elaborar una proposta d’intervenció terapèutica. 

L’èxit d’un bon tractament és un bon diagnòstic que doni resposta a:

  • Què passa?
  • Per què passa?
  • Quan ens hem de preocupar?
  • Què podem fer?
Verd@3x

A Lipsi treballem des d’un punt de vista interdisciplinari i global. Això ens permet la coordinació amb les famílies, centres educatius, equips mèdics o professionals externs.

Actualment, treballem amb tres modalitats terapèutiques:

  • Consulta presencial
  • Consulta online
  • Consulta mixta

Vols conèixer com treballem?