CONSULTA ONLINE

Oferim la teràpia en línia com una modalitat d’intervenció psicològica o logopèdica on aprofitem el gran potencial de les noves eines digitals i la seva capacitat per adaptar el servei a les necessitats de cada cas.

Consulta Online Lipsi

Fes consultes o teràpia de manera fàcil, còmoda i confidencial estiguis on estiguis.

En la majoria dels casos es pot accedir a aquesta modalitat obtenint resultats tant positius com la teràpia presencial a consulta. Fa temps que apliquem la telepràctica, però en el darrer any s’ha anat incrementant la demanda.

Tot i això, a la primera visita s’avalua si el cas és idoni per fer el treball terapèutic en línia. En alguns casos es recomana un format mixt: presencial i online.

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE CONSULTA EN LÍNIA

Per fer una reserva de sessió, ompliu el formulari i marqueu el botó enviar sol·licitud.