PSICOLOGIA

Abordem tota mena de problemes emocionals i relacionals amb l’objectiu de millorar el comportament, la gestió de les emocions i potenciar la psicologia positiva.

Psicologia

L’autoconeixement i el creixement personal no té edat.
Un infant o adult amb problemes és una persona que té problemes i cal indagar bé d’on venen i com se’l pot ajudar desbloquejant i canalitzant accions i aspectes que permetin un millor benestar.

L’equip de psicologia de LIPSI està format per professionals amb una sòlida formació teòrica i una dilatada experiència clínica.

Compartim una mirada psicobiosocial a l’hora de treballar i ens orientem cap a una concepció psicodinàmica, és a dir, reconeixem que la nostra vida emocional és complexa i té una dimensió inconscient.

Psicologia 2

Oferim atenció psicològica a totes aquelles persones amb dificultats que necessitin ajuda i estiguin disposades a fer un treball ja siguin infants, adolescents, adults, parelles o famílies.

Els nostres serveis inclouen exploracions diagnòstiques i tractaments psicoterapèutics.
Realitzem un conjunt d’entrevistes orientades a comprendre el malestar i patiment psicològic de la persona per poder decidir quina és la teràpia més adient.

Atenem i treballem cas per cas per alleugerir el malestar i ajudar al pacient a comprendre el seu funcionament mental i tractar els seus conflictes, així com a possibilitar relacions constructives.

Ens agrada acompanyar al pacient en el seu procés personal, ja sigui en moments de crisis com en processos d’autoconeixement i creixement, però sobretot donem espai perquè la persona es responsabilitzi i pugui solucionar els seus conflictes des de dins i prendre les seves pròpies decisions.