LOGOPÈDIA

Treballem per prevenir, diagnosticar i atendre les dificultats o trastorns del llenguatge, la parla, la veu o la deglució des d’una vessant anatòmica, fisiològica i psicoemocional, en totes les franges d’edat.

Logopedia Lipsi 1

El nostre equip està format i especialitzat en el treball de les dificultats de comunicació tant en l'àmbit clínic com educatiu, prioritzant objectius segons cada cas i moment evolutiu.

Logopèdia infanto-juvenil

1. Alteracions en el desenvolupament del llenguatge oral

Un bon desenvolupament del llenguatge és bàsic per comunicar-nos. Tenir una riquesa psicolingüística farà que els nostres fills i filles se sentin més segurs a l’hora d’expressar les seves demandes i emocions.

Quan hi ha un retard o trastorn en aquest nivell és important atendre’l com més aviat millor per tal que l’infant rebi l’estimulació adient i evitar així comprometre l’aprenentatge de la lectoescriptura.

Logop Dia Infanto Juvenil

2. Trastorns de la parla

Dislàlies

Dificultats específiques per articular algun so concret tant a nivell fonètic com fonològic.

Disglòssies

Alteracions de la parla per causa orgànica que dificulten l’articulació.

Disfèmia o taquifèmia

Alteració del ritme i la fluència de la parla.

3. Habilitats de comunicació

Dificultats pragmàtiques de la parla
TDA-H

Disfunció en l’àrea prefrontal del cervell on es troben els grups de neurones que controlen les funcions executives com l’atenció, la planificació de conducta o l’autocontrol.

TEA

Dificultats en la interacció social, la comunicació i presència d’interessos restringits.

TANV

Dificultats per entendre les claus no verbals de la comunicació.

Habilitats De Comunicacio

4. Dificultats en la lectoescriptura

Dislèxia

La dislèxia té un origen neurobiològic caracteritzat per dificultats tant en la fluïdesa i precisió lectora, com a l’escriptura i la descodificació de símbols del llenguatge.

Disgrafia

Alteració en l’execució motriu de l’escriptura provocant traços de diferents mides, descontrolats i un sobreesforç a l’hora d’escriure que sovint fan que l’escrit sigui complicat de desxifrar.

Disortografia

Dificultat en escriure la paraula de forma ortogràficament adequada. Sovint s’uneixen vàries paraules, se separen per síl·labes o s’escriuen tal com sonen.

Dificultats En La Lectoescriptura

5. Dificultats d’intel·ligibilitat

Imprecisió articulatòria per poca obertura mandibular, ritmes ràpids de parla o dificultats de llenguatge de base.

Disfuncions orofacials – Teràpia miofuncional

Mals hàbits orals com la respiració oral, la deglució atípica, el bruxisme, xumets d’ús prolongats o disfuncions craniofacials són origen de moltes maloclusions.

L’equilibri entre la musculatura interna i externa fa que hi hagi un creixement maxil·lofacial i dental harmònic.

Disfuncions Orofacials Terapia Miofuncional
Logofoniatria - Disfonies

Patologia del timbre de la veu, sigui per causa orgànica o funcional. Reeduquem la veu per aconseguir més confort vocal i evitar tensió laríngia.

Logofoniatria Disfonies
Neurologopèdia

La neurologopèdia permet treballar eficaçment les alteracions neurològiques del llenguatge o afàsies, les alteracions de la parla o disàrtries i les alteracions de la deglució o disfàgia orofaríngia.

Tractem les seqüeles originades per dany cerebral adquirit (DCA) en adults i els trastorns del neurodesenvolupament amb infants.

També treballem amb programes d’estimulació cognitiva per millorar la salut cerebral.

Neurologop Dia