PSICOPEDAGOGIA

Treballem la reeducació psicopedagògica amb alumnes de qualsevol nivell educatiu que mostren alguna dificultat en l’aprenentatge curricular.

Psicopedagogia Lipsi

Abordem aspectes emocionals i conductuals com l’autonomia, l’autoestima o la motivació i dotem d’eines i recursos adients per afavorir bons hàbits d’estudi i treball per millorar el rendiment acadèmic.

La prevenció, la detecció i compensació o solució de possibles dificultats en el procés d’aprenentatge és imprescindible per afavorir el correcte desenvolupament cognitiu i emocional.

QUÈ SÓN REALMENT ELS TRASTORNS D’APRENENTAGE?

Actualment es parla molt dels Trastorns d’Aprenentatge (TA), però què són realment? Els TA tenen una base neurobiològica que comporta una falta d’habilitat per a un o més aprenentatges en infants amb una intel·ligència normal.

Es calcula que entre el 5 i el 15% dels alumnes en pateixen i són causa freqüent de fracàs escolar. També poden derivar en problemes de desmotivació, baixa autoestima, trastorns afectius o ansietat.

Psicopedagogia Lipsi 2

Treballem les dificultats en la lectoescriptura, el càlcul matemàtic, TANV, TDA-H, desmotivació o baix rendiment cognitiu.

Verd 2@3x
“Tots som genis, però, si jutges a un peix per la seva habilitat d’escalar un arbre, viurà tota la seva vida creient que és estúpid”
Albert Einstein
Verd@3x

Aprenem amb textos i som avaluats mitjançant escrits, d’aquí la importància de tenir plena competència en l’àrea de la lectoescriptura afavorint així la comprensió lectora i, per tant, evitant el fracàs escolar.

Quan hi ha una dificultat hem de clarificar el seu origen per saber si és degut a alguna patologia de base o si és el mateix sistema educatiu que no l’ha ensenyat o ajudat segons la seva manera d’aprendre. Ajudem als infants i joves a fer més fàcil el que ara veuen i viuen com a difícil.